Login
O InstitutuAktuálně

Kvalifikační kurz pro sociální pracovníky

ISPS uskutečňuje kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách v souladu s § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), a v soulasu s § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností pracovníků v sociálních službách v oblasti sociální práce a sociální péče. Jedná se o následující vzdělávací akce:

15. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
16. Supervize a koučování v pomáhajících profesích.

Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2013/1155-PK, č. j. 2013/45556-222/1 pro vzdělávací program č. 15.

Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2013/1154-PC/SP/VP č. j. 2013/45553-222/1 pro vzdělávací program č. 16.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011