Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 1: Práce s třídním kolektivem – rozvoj sociálních dovedností žáků na 1. stupni ZŠ

Kurz určený učitelům 1. stupně ZŠ a učitelům speciálních škol je zaměřen na rozšíření a posílení kompetencí pedagogů při rozvoji sociálních dovedností žáků na 1. stupni základní školy. Obsah kurzu vychází z poznatků sociální psychologie a jejích aktuálních problémů v praxi učitele prvního stupně základní školy v procesu inkluzivního vzdělávání, zahrnuje poznatky a zkušenosti z přímé praxe se žáky s jednotlivými typy postižení a speciálních vzdělávacích potřeb.

Počet hodin: celkem 24 vyučovacích hodin.
Časový plán: dvoudenní kurz, předběžně: 1. den 8:00–21:00, 2. den 8:00–21:00 (čtvrtek + pátek nebo pátek + sobota).
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuta výuka a učební materiály, které studující obdrží...
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010. V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011