Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 8: Koučovací techniky ve školní komunikaci

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOU, SOŠ, gymnázií, výchovným poradcům a pedagogům volného času se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na koučovací techniky ve školní komunikaci. Frekventanti kurzu budou seznámeni se stručnou charakteristikou základní terminologie a teoretických východisek koučovacích technik a se základními principy koučování. Dále budou frekventanti seznámeni se systémovým kladením otázek a zvýší si odborné kompetence v nových komunikačních technikách. Součástí jsou ukázky a výcvik v praktickém koučování, závěrečná intervence, doporučení a diskuse.

Počet hodin: celkem 16 vyučovacích hodin.
Časový plán: dvoudenní kurz, předběžně: 1. den 13:00–20:30, 2. den 8:00–15:30 (čtvrtek + pátek nebo pátek + sobota).
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 5.000 Kč. V ceně je zahrnuta výuka a učební materiály, které studující obdrží...
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010. V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011