Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 17: Metody práce s dětmi s narušenou komunikační schopností

Kurz určený ředitelům škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, psychologům, učitelům 1. stupně základních škol, učitelům mateřských škol a učitelům speciálních škol je zaměřen na narušenou komunikační schopnost – terminologické vymezení a nejčastější poruchy řeči s vymezením oslabených jazykových rovin a dopadů ve vzdělávání. Frekventanti se seznámí s vývojem řeči a problematikou narušené komunikační schopnosti v jazykových rovinách: foneticko-fonologické, lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické. Součástí kurzu jsou metody zaměřené na podporu úspěšnosti vzdělávání a narušené jazykové roviny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Frekventanti budou seznámeni také s příklady individuálně vzdělávacích plánů pro žáky s narušenou komunikační schopností.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.

Časový plán: jednodenní kurz.
Termíny: 31. března 2017 od 9:00.
Cena kurzu: 1.100 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.

Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.

Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 42009/2015-1-875.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011