Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 15: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního a mladšího školního věku

Kurz určený ředitelům škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, psychologům, učitelům 1. stupně základních škol, učitelům mateřských škol a učitelům speciálních škol je zaměřen na narušenou komunikační schopnost, komunikační kompetence a jejich význam pro úspěšný start v základní škole v souladu s RVP PV a navazujícím RVP ZV. Frekventanti se seznámí s nejčastějšími vadami řeči u dětí v předškolním věku a žáků v mladším školním věku a s jejich propojeností při osvojování čtení a psaní. Součástí jsou praktické ukázky konkrétních metod práci při rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním a mladším školním věku.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.

Časový plán: jednodenní kurz.
Termíny: Termíny: 31. března 2017 od 9:00.
Cena kurzu: 1.100 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.

Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.

Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 42009/2015-1-875.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011