Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 11: Skupinová dynamika a práce se školní třídou

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOU, SOŠ a gymnázií, výchovným poradcům a speciálním pedagogům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na skupinovou dynamiku: fáze vývoje malých sociálních skupin, skupinová koheze a tenze, exkluze a marginalizace, projekce, tvorba podskupin, skupinový konflikt, moc a vedení ve skupině, specifika a nároky práce se skupinou. Školní třída a skupinová role. Školní třída a hierarchie. Vývojová stádia vytváření třídy. Frekventanti budou seznámeni s metodami práce se školní třídou, způsoby vedení a řízení třídy, diagnostikou sociálních vztahů ve třídě a genderově citlivou edukací.

Počet hodin: celkem 16 vyučovacích hodin.
Časový plán: dvoudenní kurz, předběžně: 1. den 13:00–20:30, 2. den 8:00–15:30 (čtvrtek + pátek nebo pátek + sobota).
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 2.900 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 30089/2014-1-734.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011