Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 10: Individuální výchovný plán pro žáky s problémy v chování na základní škole

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOU a SOŠ, výchovným poradcům a poradenským pracovníkům je zaměřen na rozšíření odborných kompetencí v oblasti podpory žáků s problémy v chování na ZŠ. Obsah kurzu zahrnuje stručné vymezení poruch chování a specifických poruch chování. Zaměřuje se na specifika žáka s poruchou chování a specifickou poruchou chování, která se odráží v individuálně výchovném plánu a v nastavení podpůrných opatření. Praktický blok obsahuje prezentaci zkušeností, osvědčených postupů a metod z praxe při vzdělávání žáků s problémy v chování na ZŠ – individualizace výchovných plánů a strategií při práci s jedinci s poruchami chování a se specifickými poruchami chování, praktická cvičení, diskuse.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně odpolední kurz v době 12:00–18:45.
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 1.000 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011