Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 16: Metody práce s dětmi s ADHD

Kurz určený ředitelům škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, učitelům mateřských škol, učitelům speciálních škol a výchovným poradcům je zaměřen na vývojovou variabilitu dětí s ADHD, na komorbiditu ADHD a specifických poruch učení včetně dalších komorbidit. Metody práce s dětmi a žáky s ADHD.  Součástí je tvorba Individuálního výchovného plánu.

Počet hodin: celkem 6 vyučovacích hodin.

Časový plán: jednodenní kurz.
Termíny: Doposud nebyly stanoveny, případně dle dohody.
Cena kurzu: 1.100 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.

Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.

Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 42009/2015-1-875.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011