Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 14: Riziková komunikace v kyberprostoru a prevence před jejími negativními vlivy

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOU, SOŠ a gymnázií, výchovným poradcům a speciálním pedagogům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na rizikovou komunikaci v kyberprostoru a prevenci před jejími negativními vlivy. Frekventanti kurzu budou seznámeni s rizikovou komunikací v kyberprostoru, kyberšikanou, běžnými typy útoků a technickými, organizačními i edukačně preventivními a následnými opatřeními, která lze použít při eliminaci útoků realizovaných pomocí digitálních technologií. Součástí kurzu je plán aktivit v rámci prevence rizikové komunikace a jejich zařazení do programu činností v základní škole a praktická cvičení v prostředí chatu a sociálních sítí, na které navazuje podrobné seznámení s on-line podporou a aplikacemi pro omezení dostupnosti nevhodného digitálního obsahu.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně odpolední kurz v době 13:00–19:45.
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 1.300 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 30089/2014-1-734.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011