Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 4: Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy, příprava a realizace individuálních vzdělávacích plánů

Kurz určený učitelkám a učitelům MŠ se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy, přípravou a realizací IVP. Frekventanti kurzu budou seznámeni s pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostikou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, s orientací v odborných zprávách o dítěti. Součástí kurzu je rozbor vývojových škál u dětí, které slouží jako podklad pro tvorbu IVP a konkrétní kazuistiky a jejich rozbor v oblasti grafomotoriky, řečového rozvoje aj.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně celodenní kurz v době 9:00–16:30.
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 1.700 Kč. V ceně je zahrnuta výuka a učební materiály, které studující obdrží...
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010. V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011