Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 2: Metody práce se žáky se specifickými poruchami učení

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a výchovným poradcům je zaměřen na rozšíření odborných kompetencí pedagogů základních škol v oblasti pedagogické podpory žáků se specifickými poruchami učení. Obsah kurzu zahrnuje stručnou charakteristiku a základní terminologii specifických poruch učení (dále jen SPU), jejich příčiny, projevy problémů u žáků a jejich důsledky při vzdělávání. V kurzu se také seznámíte s problematikou spolupráce školy, poradenského zařízení a rodiny při podpoře žáků s SPU. Nedílnou součástí kurzu jsou praktické příklady vhodných metod, doporučení vhodných pomůcek a materiálů.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně celodenní kurz v době 9:00–16:30 (pátek nebo sobota).
Termíny: 3. 3. 2015, úterý, začátek 14:00, 
a 4. 3. 2015, středa, 2 hodiny, začátek 14:00.
Místo konání: V prostorách ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12.
Cena kurzu: 1.700 Kč. V ceně je zahrnuta výuka a učební materiály, které studující obdrží...
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010. V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011