Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 13: Stimulační programy pro děti a žáky v riziku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení

Kurz určený učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a speciálním pedagogům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na stimulační programy pro děti a žáky v riziku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení. Indikátory možných problémů. Popis a rozbor stěžejních oblastí vývoje dítěte pro prevenci narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení. Frekventanti kurzu se seznámí s konkrétními ukázkami stimulačních programů, s praktickými příklady vhodných aktivit včetně stimulačních počítačových programů.

Počet hodin: celkem 16 vyučovacích hodin.
Časový plán: dvoudenní kurz, předběžně: 1. den 13:00–20:30, 2. den 8:00–15:30 (čtvrtek + pátek nebo pátek + sobota).
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 2.900 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 30089/2014-1-734.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011