Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 5: Stimulační programy v předškolním věku

Kurz určený učitelkám a učitelům MŠ se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na stimulační programy v předškolním věku. Frekventanti kurzu budou seznámeni s preventivními programy v předškolním věku zaměřenými na prevenci výukových obtíží v základní škole a popisem a rozborem stěžejních oblastí vývoje dítěte a indikátory pro prevenci SPU. Frekventanti kurzu získají zkušenosti s praktickými stimulačními programy, metodami prevence specifických poruch učení, vhodnými aktivitami a doporučením pomůcek a materiálů využitelnými pedagogy v mateřských školách a následně rodiči.

Počet hodin: celkem 7 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně celodenní kurz v době 13:00–19:00.
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 1.300 Kč. V ceně je zahrnuta výuka a učební materiály, které studující obdrží...
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010. V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011