Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 3: Vzdělávání integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím individuálních vzdělávacích plánů

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a výchovným poradcům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na vzdělávání integrovaných žáků se SVP s využitím IVP. Součástí kurzu je pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika žáka se SPV a orientace v odborných zprávách o žákovi – základní terminologie a rozbor. Frekventanti kurzu se seznámí s možnostmi klasifikace v základní škole, tj. s tradičními a alternativními možnostmi, s legislativními opatřeními v souvislosti se slovním hodnocením žáků a s kritérii slovního hodnocení – jeho formou a obsahem, příklady možností slovního hodnocení z praxe a jejich rozborem.

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz, předběžně odpolední kurz v době 12:00–18:45.
Termíny: 4. 3. 2015, středa, 3 hodiny, začátek po ukončení kurzu č. 2 a po přestávce
a 17. 3. 2015, úterý, 5 hodin, začátek 14:00.
Cena kurzu: 1.700 Kč.
Místo konání: V prostorách ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011