Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 7: Prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku – program HYPO

Kurz je určen speciálním pedagogům školských poradenských zařízení, školním speciálním pedagogům, učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelům provádějícím reedukace SPU. Kurz se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na způsob práce s programem HYPO. Teoretický blok se zabývá problematikou školní zralosti a připravenosti v souvislosti s vývojem poznávacích procesů dítěte v předškolním a mladším školním věku. Praktický blok se zaměřuje na metody a formy práce s programem HYPO – v této části kurzu frekventanti již přímo pracují s materiálem, který je rozdělen po týdnech a seznámí se s dílčími úkoly a hrami při vedení individuálním a skupinovém. Cílem kurzu je předcházení školní neúspěšnosti u dětí ve věku 5–8 let formou posilování percepčně kognitivních funkcí a pozornosti.

K programu HYPO je zapotřebí zakoupit materiály v ceně 2.000 Kč přímo od autorky programu HYPO PhDr. Michalové, Ph.D. v den konání kurzu. Cena za materiály je konečná – materiály jsou kopírovatelné.

Počet hodin: celkem 6 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz dne 2. 12. 2014 v době 13:00–17:30.
Termíny: Další termín zatím nebyl stanoven, předběžně jednodenní odpolední kurz v době 13:00–17:30.
Cena kurzu: 800 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011